Featured

Này chàng trai của tôi

giờ này chàng đang làm gì nhỉ? Hừm, để tôi đoán xem nào. Chắc giờ này đang học rồi, sinh viên thì chắc giờ chuẩn bị thi hết kỳ rồi nhỉ. Tôi có còn đi học nữa đ* đâu mà biết được, đoán thế thôi Hoặc có khi, giờ đang game thâu đêm với mấy […]