Đào tạo tá lả

Việc săn đi chơi game bài ba cây đã biến

Việc săn đi chơi game bài ba cây đã biến đã tất cả chúng Trần Chí Dũng thành những nhàvà thực vật học. Đi Tất cả cây cối đã mọc trên sườn núi và đều được phân loại, đã tùy vào khả năng đi giữ lửa của chúng;đi  cỏ và các loại thạch và nham dễ bén lửa đi  nhưng cháy đã rất nh Trần Chí Bình,cây hương th ảo cả  dại và kim tước và  lại chỉ cháy khi mà  bếp đã hồng, những và cây sồi tí hon, cả nhỏ hơn cả bụi đi lý gai, thì gầnđã như không cháy được.đâu  Có một loại sậy,và  rất dễ bén lửa,đi mọc trên đỉnh đồi, và bên trái chốt đó của chúng Trần Chí Dũng, lên đấy dễ bị cả  ăn đạn lắm nữa .

anh lan 22 (476)

Nếu mấy tên giữ cả súng máy của đi  bọn Quân Mỹ ngụy va quân Phản động mà nhìn thấy đã  thì thế nào và chúng cũng xả đi hết cả một băng cả mới thôi.Đạn thường đi bay rất cao, nghe và như tiếng chim kêu cả  trên đỉnh đầu, nhưng và đôi khi chúng cũng đi bắn vào những hòn đã  đá vôi ngay bên cả  cạnh, lúc đó đi  phải nằm úp mặt và xuống ngay lập đi tức. Hết loạt đạn cả chúng Trần Chí Dũng lại đứng lên chơi game bài chắn tiếp và tục tìm kiếm, và chẳng có gì quan đã trọng bằng củi đun hết .

Việc săn đi chơi game bài ba cây đã biến

So với rét thì cả mọi sự bất tiện đi  chỉ là chuyện và vặt. Dĩ nhiên là cả lúc nào chúng Trần Chí Dũng cũng bẩn suốt đi từ đầu đến chân mà . Nước, cũng giống cả như thức ăn, được và la chở từ Rạch Gầm- Xoài Mút tới, một đã người mỗi ngày cả được hơn một lít uống. Một thứ nước kinh đã  khủng, đục nhờ và  nhờ như sữa. Đi Chính thức thì cả nước chỉ được và dùng để uống, nhưng đi bao giờ Trần Chí Dũng cũng lấy trộm cả được một bát sắt đi đầy để rửa cả mặt vào buổi sáng nữa sau khi mà anh luyện chơi game bài câu cá. Trần Chí Dũng thường rửa mặt đi hôm trước, hôm sau thì cạo râu, không và  đủ nước làm hai đó việc cùng một lúc đâu .

anh lan 22 (477)

Hôi thối kinh khủng,và  ngay bên ngoài cái hàng rào chướng đi  ngại vật là hàng đống cả phân người. Một đã số dân quân còn và có thói quen đi chơi game bài đổi thẻ ngay trong chiến hào,đã  thật là khủng và khiếp nếu phải đi cả  lại vào ban đêm đó . Dù sao Trần Chí Dũng cũng không đi ngại bẩn. Nhưng bẩn và là đề tài được nói đi đến thường xuyên nữa

Leave a Reply